TO DZIĘKI NIM
TRYBUNAŁ WYDAŁ WYROK
WS. PRZESŁANKI EUGENICZNEJ

Teraz płacą za swoją inicjatywę wysoką cenę.
Bądźmy solidarni z tymi, którzy odważnie stanęli w obronie życia.
TO DZIĘKI NIM
TRYBUNAŁ MUSIAŁ ZAJĄĆ SIĘ
PRZESŁANKĄ EUGENICZNĄ

Teraz płacą za swoją inicjatywę wysoką cenę. Bądźmy solidarni z tymi, którzy odważnie stanęli w obronie życia.

PODZIĘKUJ POSŁOM ZA ODWAGĘ W OBRONIE ŻYCIA!

W październiku 2017 r. grupa 108 posłów złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie tzw. przesłanki eugenicznej za niezgodną z polską Konstytucją. Nie został on rozpatrzony przed końcem poprzedniej kadencji, dlatego w grudniu 2019 r., niedługo po wyborach, tym razem 118 posłów powtórnie zawnioskowało w tej sprawie.

Szczególne uznanie należy się posłom Bartłomiejowi Wróblewskiemu i Piotrowi Uścińskiemu, którzy reprezentowali wnioskodawców przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wyrok z 22 października to jeden z największych sukcesów w ich pracy poselskiej.

Obecny czas nie jest dla nich wszystkich łatwy. Wylała się na nich fala nienawiści ze strony środowisk lewicowych i liberalnych. Co więcej, przeniosła się nawet pod domy niektórych z nich… 

Dlatego w tym momencie wyraźmy naszą wdzięczność tym 118 posłom za ich postawę oraz wesprzyjmy ich w obecnej sytuacji! Zachęcam do podpisu pod poniższym listem dziękczynnym.

Jest to bardzo ważny gest, pokrzepiający i umacniający ich w podejmowaniu kolejnych inicjatyw na rzecz życia nienarodzonego i rodzin. Pokażmy, że widzimy i doceniamy ich starania!

List z podziękowaniem za odwagę w obronie życia

Szanowni Posłowie!

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest tryumfem cywilizacji troski nad barbarzyństwem hedonizmu. Wyrażam głęboką radość z powodu tego zwycięstwa.

Serdecznie dziękuję za Państwa pracę na rzecz ochrony życia ludzkiego. Gratuluję Państwu odwagi i wytrwałości. Składam również podziękowania dla wszystkich osób, od których otrzymaliście wsparcie w działaniach na rzecz chorych dzieci na najwcześniejszym etapie rozwoju.

Domyślam się, że obok głębokiej wewnętrznej satysfakcji, w ostatnim czasie doświadczyliście Państwo wielu trudnych momentów. Dlatego życzę niezbędnych sił w dalszej pracy. Mam nadzieję, że zmiany w prawie z czasem przekują się w zmiany postaw i większy szacunek dla życia ludzkiego.

Bardzo dziękuję!

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego wyzwoliła ogromną wściekłość środowisk pro-aborcyjnych, które przy pomocy mediów nasilają presję społeczną, by doprowadzić do unieważnienia tego wyroku. Pojawiają się także głosy, by jak najdłużej odwlekać w czasie decyzję o publikacji w Dzienniku Ustaw lub zamiast usuwać przesłankę – zmienić jej brzmienie.

Dlatego, oprócz słów podziękowania, proszę o czujność i wytrwałość oraz zapewniam o moim wsparciu dla wszelkich działań na rzecz utrzymania tego wyroku.

Z uszanowaniem

 

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny. Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych

Apel podpisało już 4166 osób!

© Centrum Życia i Rodziny 2023